UNUTMA VE HATIRLAMA ARASINDA
BETWEEN FORGETTING AND REMEMBERING (2020)

atölye, Kevser Güler ile
workshop, in collaboration with Kevser Güler

 

GRAFİĞİ GÖRÜNTÜLE
"Kevser Güler ve Marina Papazyan, Saat Kaç? sergisinde yer alan yapıtların ilişkilendiği imgeler, sorular ve önerileri, Türkiye edebiyatından seçtikleri metinlerle bağlantılandırarak yorumlayacak. Bu anlatılar içinde hem bireysel yaşamlarda, hem Türkiye toplumu bağlamında, hatırlama ve unutma arasında özgürlük ve sorumluluğu anlama biçimlerine, ve bu biçimlerin öngördüğü şimdi ve gelecek tahayyüllerine dair birlikte düşünmeyi arzu ediyorlar. Atölye çalışması Kevser Güler, Marina Papazyan ve katılımcıların seçtiği metinlerin birlikte okunması ve Saat Kaç?’ta odaklanılan eserleri yorumlayan süreçlerden oluşacak."
DAHA FAZLA BİLGİ (ARTER)
 
CLICK TO VIEW GRAPH
"Kevser Güler and Marina Papazyan will interpret images, questions, and suggestions related to the works included in the What Time Is It? exhibition by drawing connections with selected literature from Turkey. In these narratives, she wishes to think together about modes of understanding freedom and responsibility, along with the imaginaries of present and future envisioned by these modes, both in individual lives and within the context of society in Turkey. The workshop will be comprised of a joint reading of texts selected by Kevser Güler, Marina Papazyan and the participants as well as processes of interpreting the works focused upon in the What Time Is It? exhibition."
MORE INFO ON ARTER'S WEBSITE